Communication on Progress 2012-2013

Participant
Published
 • 2013/03/11
Time period
 • March 2012  –  March 2013
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP places the participant on the Global Compact Learner Platform
 • Missing items have been flagged in the self-assessment
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • To our stakeholders:

  I am pleased to confirm that INNOVACIO I TECNIQUES DE CONSERVACIÓ SA reaffirms its support of the Ten Principles of the United Nations Global Compact in the areas of Human Rights, Labour, Environment and Anti-Corruption.

  In this annual Communication on Progress, we describe our actions to continually improve the integration of the Global Compact and its principles into our business strategy, culture and daily operations. We also commit to share this information with our stakeholders using our primary channels of communication.

  Sincerely yours,

  SILVIA CASAS BOU
  RRHH

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • A INNOVACIÓ I TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ sempre hem respectat i seguirem respectant tots els principis signats en la Declaració dels Drets Humans.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • Implementació de principis de respecte dels Drets Humans en tots els estaments de l'empresa.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • Mai hi ha hagut cap cas en la nostra empresa de vulneració dels drets humens i en l'any 2012 s'ha realitzat un Pla d'igualtat entre homes i dones per evitar qualsevol discriminació entre sexes.

Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • S'ha elaborat un Pla d'igualtat entre homes i dones a l'empresa en l'ultim any per erradicar totalment possibles mancances que hi pogués haver, tot i que la politica de l'empresa ja les feia gairebé inexistents.

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • S'ha facilitat informació a tot el personal sobre el correcte comportament en referència a la discriminació sexual.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • No s'han efectuat avaluacions ni analisis perque no hi ha hagut cap cas de vulneració.

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • La nostra empresa treballa amb productes quimics amb el minim impacte ambiental possible.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • Es fomenta la politica d'estalvi en quant a productes quimics utilitzats en els serveis per evitar al màxim la repercussió mediambiental.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • S'està avaluant la possibilitat de implementar un sistema de Qualitat en medi ambient entre 2013-2014.

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • La nostra empresa es una PYME familiar i no hi ha casos de corupció.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • No procedeix.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • No procedeix.