KA MÜHENDİSLİK KÜRESEL İLKELER İLERLEME RAPORU 2016

Participant
Published
 • 2016/12/09
Time period
 • November 2015  –  December 2016
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • Değerli Paydaşlarımız,

  KA Mühendislik olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında sürdürdüğümüz çalışmalarımız doğrultusunda hazırladığımız İkinci İlerleme Raporu’nu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu taşıyoruz.

  İkinci ilerleme bildirimimiz, şirketimizin küresel ilkelere yaklaşımını, uygulamalarını ve 2017 yılı için kendimize koyduğumuz hedefleri kapsamaktadır.

  Şirketimizin küçük bir aile şirketi olarak elektrik uygulamaları konusunda faaliyete geçtiği 1971 yılından bugüne kadar hizmet alanlarımızı çeşitlendirdik, çalışanlarımıza
  yatırım yaparak faaliyetlerimizi zenginleştirdik. Şirketimize katma değer yaratan disiplinler arası geçişkenlik ile sağladığımız inovasyon ilkesinden ödün vermedik. Yaptığımız her iş şirketimize
  kurumsal anlamda değer kattı, yaptığımız her işi geliştirmenin yollarını aradık. Şirketimiz bugün elektrik, mekanik, enerji verimliliği, otomasyon konularında faaliyet göstermekte, yenilenebilir enerji yatırım faaliyetlerini yürütmekte, 120’den fazla çalışanıyla sektöre yön veren firma olmanın haklı gururunu yaşamaktır.

  Ulusal projelerimizin yanı sıra uluslararası arenada, özel sektörün yanı sıra kamuyla, büyük ölçekli ticari kuruluşlarla ve ülke ekonomisinin can damarı endüstriyel işletmeler ile etkin çalışmalar yapmaktayız. Birlikte çalıştığımız kişi, kurum ve kuruluşları “müşteri” olarak değil, “iş ortağı” olarak kabul etmekte, geleceği hedefleyen yaklaşımla ihtiyaca, konjonktüre, kuruma, kişiye özel içerik ve çözümler üretmekteyiz.

  İnsan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında Küresel İlkeler kapsamında benimsediğimiz değerlerin sürdürülebilir bir çevre, ekonomik ve sosyal alan için hayati olduğunun bilinciyle faaliyetlerimize yön vermekteyiz. Sektörünün öncü kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle Küresel İlkelerin, müşterilerimizden iş ortaklarımıza kadar tüm paydaşlarımız tarafından benimsenmesi için yoğun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

  Küresel ölçekteki sürdürülebilir kalkınma çabamıza, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlıkla devam etmeyi hedefliyoruz.

  Saygılarımızla,

  Cem KARABAL
  KA Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • KA Mühendislik kurumsal kültürü gereği, “sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temelinin; demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, katılımcı ve paydaşlarına hesap verebilen şirketler olduğu gerçeğinden hareketle, karar ve uygulama sürecinde katılımcılığı sağlayarak hesap verebilirlik çerçevesi içerisinde dayanışmacı ve örgütlü bir toplum yaratmayı” yaklaşım olarak kabul etmektedir.
  Bu yaklaşımımız, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İnsan Hakları ile ilgili ilkelerini kapsamaktadır.
  • Tüm paydaşlarının evrensel haklarının korunmasına destek ve saygı göstermektedir.

  • Bireylerin saygınlığına, mahremiyetine ve özlük haklarına saygılıdır.
  • Bireylerin ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel gibi farklılıklarına saygı gösterir.
  • Tüm çalışanlarına kişisel gelişim ve kariyer konularında fırsat eşitliği sağlar.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • No answer provided.
 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • No answer provided.
Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • KA Mühendislik kurumsal kültürü gereği, “sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temelinin; demokratik, insan haklarına saygılı, şeffaf, katılımcı ve paydaşlarına hesap verebilen şirketler olduğu gerçeğinden hareketle, karar ve uygulama sürecinde katılımcılığı sağlayarak hesap verebilirlik çerçevesi içerisinde dayanışmacı ve örgütlü bir toplum yaratmayı” yaklaşım olarak kabul etmektedir.
  Bu yaklaşımımız, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İnsan Hakları ile ilgili ilkelerini kapsamaktadır.
  • Tüm paydaşlarının evrensel haklarının korunmasına destek ve saygı göstermektedir.

  • Bireylerin saygınlığına, mahremiyetine ve özlük haklarına saygılıdır.
  • Bireylerin ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel gibi farklılıklarına saygı gösterir.
  • Tüm çalışanlarına kişisel gelişim ve kariyer konularında fırsat eşitliği sağlar.

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • • KA Mühendislik’de sigortasız İşçi çalıştırmaz.
  • KA Mühendislik’de çocuk İşçi çalıştırmaz.
  • KA Mühendislik’de Kanun ve yükümlülüklerle belirlenmiş çizgilerin dışında uygulamalar yapılmaz
  • KA Mühendislik Personeli yıl içerisinde hak ettiği yıllık iznini kullanır.
  • İşe yeni başlayacak olan personeller sağlık taramasından geçilir. İşyeri hekimi tarafından muayene edilir.
  • Tüm personeller yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.
  • Çalışanlarımız işyeri hekimine istedikleri zaman muayene olabilirler.
  • İsteyen tüm personele özel aşı kapsamına giren grip aşısı yaptırılır.
  • İşe yeni başlayan tüm saha personeline KKD (Kişisel koruyucu donanım) teslimi yapılır ve periyodik olarak yenilenmeleri yapılır.
  • Çalışanlara iş kıyafeti, ayakkabısı ve kişisel koruyucuları alınır ve dağıtımı yapılır.
  • Tüm ekipmanların periyodik bakımları, kalibrasyonları ve bakım onarımları yapılır.
  • Çalışanlarımızın yemek, çay, kahve ve ulaşım ihtiyaçları şirket tarafından sağlanır.
  • Öneri Geliştirme Sistemi aracılığıyla çalışanların yönetime katılımı teşvik edilmektedir. Katılımcılığın ve yaratıcılığın özendirildiği bu uygulamanın KA Mühendislik’in kurumsal gelişimine katkı sunması hedeflenmektedir.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerimizin kalitesi OHSAS 18001 standardı ile belgenmiş olup, kuruluşumuzun genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılmaktadır. Bu sayede çalışanlarımız acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçasıdır.
  İnsan Kaynakları Yönetimi; T.C. Çalışma Bakanlığının 4857 Sayılı İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Genelgeler, Yönetmelikler, Kanun Hükmünde Kararnameler’e bağlı olarak yürütülmektedir.
  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz ise hizmet verdiğimiz alanlarda müşterilerimizin memnuniyet seviyesini öncelikleyerek toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi koşullarına uygun hareket etmemizi sağlamaktadır.

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve işletmelerin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz ana faaliyet kollarımızın arasındadır. Enerji verimliliği etütleri de dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerimiz ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • KA Mühendislik kurulmuş olduğu 1971 yılından bu yana
  • Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı,
  • Paydaşlarının yaşam kalitesini artırmak için enerji yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltmasına yönelik yöntemler oluşturmayı,
  • Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,
  • Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı,
  • Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda toplumsal bilincin artırılmasını sağlamayı hedeflemiştir
  Belirtilen genel ve stratejik alt hedeflere ulaşılabilmesi için, ülke genelindeki bilinçlendirme faaliyetlerinin kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülmesi; idari ve kurumsal altyapıların güçlendirilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • No answer provided.
Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • KA Mühendislik Sürdürülebilirlik Planı dahilinde, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kesiminden üniversitelere kadar geniş bir kitlenin entegre çalışması gerektiğinin bilincindedir.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • • KA Mühendislik, toplumsal bilinci artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermektedir.
  • KA Mühendislik kurumsal paydaşlarından olan ENVE ENERJİ’nin tüm sosyal sorumluluk projelerini desteklemektedir.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • No answer provided.