Tscherning A/S FN Global Compact COP rapport

Participant
Published
 • 2016/11/18
Time period
 • January 2015  –  December 2016
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • Forord af ejer Søren Tscherning

  Jeg er glad for at bekræfte, at Tscherning fortsat støtter de ti principper i UN Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

  Tscherning udvikler sig positivt, og det skyldes ikke mindst, at vi arbejder med at integrere de ti principper i vores strategi, kultur og dag-til-dag drift af vores virksomhed.

  Vores sociale ansvar og grønne profil skal både være vores varemærke og grundlag for et bæredygtigt købmandskab i Tscherning. I de kommende år vil vi derfor prioritere de indsatsområder der bidrager til, at vi fortsat fastholder vores mål om at levere branchens bedste kvalitet samt sikre de bedste arbejdsmiljøforhold og de mindste miljøpåvirkninger.

  En del af løsningen er at integrere cirkulære forretningsmodeller og bæredygtig teknologi samt ikke mindst sikre en høj faglighed, trivsel og sikkerhed hos vores medarbejdere. Det er en del af vores bidrag til at øge bæredygtigheden i dansk byggeri – fra nedbrydning til genopbygning – og sikre en holdbar forretning for Tscherning.

  Præsentation af Tscherning A/S

  Tscherning er en førende anlægs- og nedbrydningsvirksomhed med +250 med-arbejdere. Vi er specialister i nedrivning, anlægsarbejder, miljøsanering og maskinudlejning. Vores alsidighed gør, at vi magter såvel mindre opgaver som de store og komplekse i hele Norden.

  Tscherning drives i dag af grundlægger Georg Tschernings søn, Søren Tscherning. Virksomheden har siden 1975 oparbejdet stort fagligt know-how, og vores referenceliste spænder vidt, ligesom projekternes markante forskelligheder afspejler vores evne til at omstille os, sætte os i vores kunders sted og udføre opgaver af enhver art og størrelsesorden.

  Tscherning har alle år været en grøn og socialt ansvarlig virksomhed, og vores mål er at gå forrest og hæve branchens niveau med bæredygtige løsninger for både kunder, medarbejdere og maskiner. Vi skilter gerne med det, hvorfor vores maskiner, tøj og profil er synlig og grøn, når vi er ude at arbejde.

  Tscherning følger FN Global Compact i målet om at sikre kapaciteten til at efterleve de ti principper på en måde, der gavner både vores kunder, virksomheden og samfundet.

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • TSCHERNING VIL HAVE BRANCHENS MEST SOLIDE MEDARBEJDERE

  En udfordret branche
  Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen oplever desværre med jævne mellemrum ulykker og sager om brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder på danske byggepladser. Det er skadeligt for personen, det går udover, men også for forretningen og branchens rygte som helhed. I Tscherning er medarbejderne vores råstof, som vi skal værne om for at opnå sunde, sikre og engagerede medarbejdere. Derfor arbejder vi for at forebygge hændelser med bl.a. vores certificerede ledelsessystemer og kontinuerlig uddannelse af medarbejdere.

  Politikker
  Vi respekterer, støtter og fremmer menneskerettighederne, som er anført i FN’s deklaration om menneskerettigheder og i den internationale arbejdsorganisations konventioner. Tscherning arbejder desuden i overensstemmelse med principperne for god virksomhedsledelse.

  Vores politikker på området er:
  • I Tscherning sikrer vi ordentlige arbejdsforhold for vores medarbejdere, herunder hensigtsmæssige sundheds- og sikkerhedsstandarder.
  • Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination mod ansatte i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse.
  • Alle medarbejdere er berettiget til retfærdig og ligeværdig behandling.
  • Vi respekterer foreningsfriheden og retten til at forhandle kollektivt.
  • Alle medarbejdere har ret til at tilslutte sig eller danne fagforeninger.
  • Tscherning gør ikke brug af tvungen arbejdskraft, og i overensstemmelse med internationale konventioner ansætter Tscherning ikke mindreårige.
  • I Tscherning tilbyder vi en passende løn, der som minimum følger lokale aftaler og bestemmelser.
  • Vi støtter indførelse og opretholdelse af minimumsløn.
  • Alle medarbejdere tilbydes via Tscherning Akademiet uddannelsesmuligheder, der er relevante for det arbejde, de udfører.
  • Tscherning respekterer medarbejderes fortrolige oplysninger, og relevante data beskyttes i overensstemmelse hermed.
  • Diskrimination og chikane, herunder seksuel chikane, accepteres ikke i Tscherning.

  Arbejdsmiljømål for 2016 og 2017

  • Forbedret datagrundlag til vurdering af det psykiske arbejdsmiljø samt udarbejdelse af en politik for området i samarbejde med HR og KMA-afdelingen.
  • Det psykiske arbejdsmiljø bliver et fast punkt på mødedagsordenen.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • CERTIFICEREDE LEDELSESSYSTEMER – ET VIGTIGT FUNDAMENT I TSCHERNING

  Vores ISO-certificeringer og Tscherning Akademiet er to centrale tiltag, som er med til at skabe en forebyggende indsats i virksomheden og sikre solide medarbejdere med de rette kompetencer.

  Med certificerede ledelsessystemer forebygger vi fejl og arbejder struktureret med risici og forbedringer inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet. Vi er certificeret efter de internationale standarder:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001

  TSCHERNING AKADEMIET SIKRER ARBEJDSFASTHOLDELSE

  Udvikling af mennesker står højt på Tschernings ledelsesagenda, fordi det er med til at sikre en høj produktivitet, en robust arbejdskultur og ikke mindst fastholdelse af medarbejdere.

  Derfor lancerede vi i 2012 Tscherning Akademiet. Alle medarbejdere i Tscherning, uanset uddannelse, baggrund og erfaring, skal en tur igennem Akademiet. Dette for at sikre at alle medarbejdere har kompetence til at efterleve den grønne virksomhedsånd, øge sikkerheden på arbejdspladsen, forstå firmaets historie og værdier samt opfylde ambitionerne for bæredygtig vækst.

  Arbejdsfastholdelse er en kendt udfordring i vores branche. Derfor er løbende faglig og social vurdering af vores medarbejdere på Tscherning Akademiet vigtigt for at udvikle medarbejderen og fastholde ham på holdet.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • RESULTATER I 2015:

  • 30 medarbejdere modtog uddannelse på Tscherning Akademiet i form af AMU-kurser, nedriver- og struktøruddannelse.

  Ulykker og nærved ulykker hører heldigvis til sjældenhederne i Tscherning, men det er et område, som vi kontinuerligt skal arbejde med at sikre for at undgå ulykker. Det gælder også det psykiske arbejdsmiljø, som vi skal holde os særligt for øje på grund af vores stigende aktivitetsniveau.

  Ulykkesstatistik for 2015:
  • Arbejdsulykker med fravær: 18 (ingen fatale)
  • Nærved ulykker og personskade med 0 dages fravær: 14

  Øvrige resultater i 2015:
  • 0 registrerede tilfælde af mangler på værne- og hjælpemidler på arbejdspladsen.
  • 0 registrerede tilfælde af alkohol på arbejdspladsen eller beruselse i arbejdstiden.
  • Forsikringsaftale med Codan trådt i kraft. Den sikrer, at alle medarbejdere har adgang til fysioterapi og håndtering af psykiske problematikker som fx stress.
  • Ansættelse af to nye KMA-medarbejdere til varetagelse og udvikling af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøområdet.
  • Alle medarbejdere fra Tschernings produktionsenheder har deltaget i mindst én team-samtale m.h.p. dialog om de psykiske og fysiske arbejdsforhold.

Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • TSCHERNING VIL HAVE BRANCHENS MEST SOLIDE MEDARBEJDERE

  En udfordret branche
  Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen oplever desværre med jævne mellemrum ulykker og sager om brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder på danske byggepladser. Det er skadeligt for personen, det går udover, men også for forretningen og branchens rygte som helhed. I Tscherning er medarbejderne vores råstof, som vi skal værne om for at opnå sunde, sikre og engagerede medarbejdere. Derfor arbejder vi for at forebygge hændelser med bl.a. vores certificerede ledelsessystemer og kontinuerlig uddannelse af medarbejdere.

  Politikker
  Vi respekterer, støtter og fremmer menneskerettighederne, som er anført i FN’s deklaration om menneskerettigheder og i den internationale arbejdsorganisations konventioner. Tscherning arbejder desuden i overensstemmelse med principperne for god virksomhedsledelse.

  Vores politikker på området er:
  • I Tscherning sikrer vi ordentlige arbejdsforhold for vores medarbejdere, herunder hensigtsmæssige sundheds- og sikkerhedsstandarder.
  • Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination mod ansatte i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse.
  • Alle medarbejdere er berettiget til retfærdig og ligeværdig behandling.
  • Vi respekterer foreningsfriheden og retten til at forhandle kollektivt.
  • Alle medarbejdere har ret til at tilslutte sig eller danne fagforeninger.
  • Tscherning gør ikke brug af tvungen arbejdskraft, og i overensstemmelse med internationale konventioner ansætter Tscherning ikke mindreårige.
  • I Tscherning tilbyder vi en passende løn, der som minimum følger lokale aftaler og bestemmelser.
  • Vi støtter indførelse og opretholdelse af minimumsløn.
  • Alle medarbejdere tilbydes via Tscherning Akademiet uddannelsesmuligheder, der er relevante for det arbejde, de udfører.
  • Tscherning respekterer medarbejderes fortrolige oplysninger, og relevante data beskyttes i overensstemmelse hermed.
  • Diskrimination og chikane, herunder seksuel chikane, accepteres ikke i Tscherning.

  Arbejdsmiljømål for 2016 og 2017

  • Forbedret datagrundlag til vurdering af det psykiske arbejdsmiljø samt udarbejdelse af en politik for området i samarbejde med HR og KMA-afdelingen.
  • Det psykiske arbejdsmiljø bliver et fast punkt på mødedagsordenen.

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • CERTIFICEREDE LEDELSESSYSTEMER – ET VIGTIGT FUNDAMENT I TSCHERNING

  Vores ISO-certificeringer og Tscherning Akademiet er to centrale tiltag, som er med til at skabe en forebyggende indsats i virksomheden og sikre solide medarbejdere med de rette kompetencer.

  Med certificerede ledelsessystemer forebygger vi fejl og arbejder struktureret med risici og forbedringer inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet. Vi er certificeret efter de internationale standarder:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001

  TSCHERNING AKADEMIET SIKRER ARBEJDSFASTHOLDELSE

  Udvikling af mennesker står højt på Tschernings ledelsesagenda, fordi det er med til at sikre en høj produktivitet, en robust arbejdskultur og ikke mindst fastholdelse af medarbejdere.

  Derfor lancerede vi i 2012 Tscherning Akademiet. Alle medarbejdere i Tscherning, uanset uddannelse, baggrund og erfaring, skal en tur igennem Akademiet. Dette for at sikre at alle medarbejdere har kompetence til at efterleve den grønne virksomhedsånd, øge sikkerheden på arbejdspladsen, forstå firmaets historie og værdier samt opfylde ambitionerne for bæredygtig vækst.

  Arbejdsfastholdelse er en kendt udfordring i vores branche. Derfor er løbende faglig og social vurdering af vores medarbejdere på Tscherning Akademiet vigtigt for at udvikle medarbejderen og fastholde ham på holdet.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • RESULTATER I 2015:

  • 30 medarbejdere modtog uddannelse på Tscherning Akademiet i form af AMU-kurser, nedriver- og struktøruddannelse.

  Ulykker og nærved ulykker hører heldigvis til sjældenhederne i Tscherning, men det er et område, som vi kontinuerligt skal arbejde med at sikre for at undgå ulykker. Det gælder også det psykiske arbejdsmiljø, som vi skal holde os særligt for øje på grund af vores stigende aktivitetsniveau.

  Ulykkesstatistik for 2015:
  • Arbejdsulykker med fravær: 18 (ingen fatale)
  • Nærved ulykker og personskade med 0 dages fravær: 14

  Øvrige resultater i 2015:
  • 0 registrerede tilfælde af mangler på værne- og hjælpemidler på arbejdspladsen.
  • 0 registrerede tilfælde af alkohol på arbejdspladsen eller beruselse i arbejdstiden.
  • Forsikringsaftale med Codan trådt i kraft. Den sikrer, at alle medarbejdere har adgang til fysioterapi og håndtering af psykiske problematikker som fx stress.
  • Ansættelse af to nye KMA-medarbejdere til varetagelse og udvikling af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøområdet.
  • Alle medarbejdere fra Tschernings produktionsenheder har deltaget i mindst én team-samtale m.h.p. dialog om de psykiske og fysiske arbejdsforhold.

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • VI VIL MÅLES PÅ VORES MILJØANSVAR

  Vores samfund har både ud fra et miljømæssigt, socialt og økonomisk aspekt behov for en ambitiøs indsats for at skabe mere bæredygtigt byggeri. Byggeriet er ansvarlig for en stor del af vores samlede energi- og ressourceforbrug, og derfor har vi et medansvar for at sikre en bæredygtig udvikling af byggeriet, som imødekommer de klima- og miljøudfordringer, vi alle står overfor.

  Det er ikke bare ansvarligt, det er også en god forretning. I Tscherning har vi altid forsøgt at hæve niveauet for miljøindsatsen, og gennem årene har det sparet os for mange penge at tænke miljøvenligt. Desuden ønsker vi at sikre vores kunder en så miljøvenlig håndtering af deres ordrer som muligt.

  MÅL OM 90 % GENANVENDELSE AF ALT BYGGEMATERIALE

  Tscherning har en strategi med et mål om 90 % genanvendelse af alt byggemateriale, vi nedbryder. Strategien udspringer af ønsket om at bidrage til den cirkulære økonomi i virksomheden.

  Vi har ikke på nuværende tidspunkt en politik for cirkulær økonomi, men som led i vores udvikling af området vil vi beskrive en politik i løbet af 2016 og 2017.

  GRØN TRANSPORT GIVER BEDRE BUNDLINJE OG MINDRE CO2

  Tscherning ejer en stor maskinpark, og tæt på 200 biler transporterer medarbejderne rundt på opgaver i Danmark. Vores maskin- og transportomkostninger er høje, og det samme er vores CO2-udledning. Derfor investerer vi i at reducere vores transportomkostninger på en måde, der samtidig reducerer vores CO2-aftryk.
  I henhold til Tschernings bilpolitik kører produktionsmedarbejdere flere sammen i virksomhedens biler på vej til arbejdspladserne. Biltyperne udvælges nøje for at minimere emissioner.

  For at reducere CO2 emission fra den del af driften, der ikke umiddelbart kan lægges om til alternativ teknologi, har vi igangsat en kortlægning af virksomhedens samlede CO2-belastning. Når udledningen er kortlagt, vil vi investere i CO2-begrænsende projekter og opnå CO2neutral certificering i henhold til ”The Carbon Neutral Protocol”.

  SPILD OG FORURENING ER EN HØJ RISIKO VED NEDBRYDNING

  Spild opstår og vil opstå, når man arbejder med nedbrydning af bl.a. gamle bygninger, og når maskineriet udsættes for kraftige påvirkninger. Det vigtige er, hvordan spildsager håndteres. Uddannelse og træning af medarbejdere på Tscherning Akademiet er nøglen til at forebygge spild og håndtere evt. tilfælde ansvarligt.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • CERTIFICEREDE LEDELSESSYSTEMER – ET VIGTIGT FUNDAMENT I TSCHERNING

  Vores ISO-certificeringer og Tscherning Akademiet er to centrale tiltag, som er med til at skabe en forebyggende indsats i virksomheden og sikre solide med-arbejdere med de rette kompetencer.
  Med certificerede ledelsessystemer forebygger vi fejl og arbejder struktureret med risici og forbedringer inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet. Vi er certificeret efter de internationale standarder:
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001

  PROJEKTER

  Tscherning deltager i forskellige forsøgsprojekter for at styrke den cirkulære byggeøkonomi og blive bedre til at upcycle byggeaffald.

  TRANSPORT

  Tscherning koncernen har udvidet egen lastbilpark til i alt 5 lastbiler, der alle er udstyret med EURO 5 motorer. Udvidelsen betyder, at fremmede vognmænds til- og frakørsel minimeres, så driften samlet set genererer færre ”tomme” kilo-meter, fordi pladserne næsten udelukkende serviceres af egne biler, der har last med til og fra pladserne. Den forbedrede logistik manifesterer sig i lavere transportomkostninger og deraf mindre CO2 emission.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • Miljøresultater i 2015

  • Nyt sandblæsningsanlæg der oparbejder væsentligt mindre affald til deponering er taget i brug. Genbrugsprocenten for affald fra Tschernings aktiviteter vurderes at blive helt op til 95 % med det nye anlæg. Affaldsmængderne fra anlægget er 80 % mindre end fra anlæg med konventionel teknologi, som desuden medfører store omkostninger til deponi, transport m.v.
  • Der foreligger pt. ikke et resultat for den samlede genanvendelsesprocent.
  • Ansættelse af to nye KMA-medarbejdere til varetagelse og udvikling af kvalitets- miljø- og arbejdsmiljøområdet.
  • Tscherning koncernen har udvidet egen lastbilpark til i alt 5 lastbiler, der alle er udstyret med EURO 5 motorer. Udvidelsen betyder, at fremmede vognmænds til- og frakørsel minimeres, så driften samlet set genererer færre ”tomme” kilo-meter, fordi pladserne næsten udelukkende serviceres af egne biler, der har last med til og fra pladserne. Den forbedrede logistik manifesterer sig i lavere transportomkostninger og deraf mindre CO2 emission.
  • I 2015 blev der registreret ét tilfælde af spild som følge af en sprunget hydraulikslange. Spildet blev fjernet, og sagen fik ikke andre konsekvenser for hverken mennesker eller miljø. Efter det registrerede spild er der udarbejdet en instruks for bekæmpelse af forurening som følge af spild.

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • I Tscherning er vi modstandere af enhver form for korruption eller bestikkelse, og har forpligtet os til at forebygge praktiseringen af dette. Fx har vi 2-trins-princippet på alle vores udgifter, således at der altid er to personer, som skal godkende regninger og aftaleindgåelser. Formålet med indsatsen er at konkurrere om opgaver på retfærdige vilkår og udelukkende på baggrund af de positive egenskaber i vores leverancer og ydelser.

  Uden hensyn til lokal kutyme er personlig honorering, returkommission eller bestikkelse mellem Tscherning og kunder, leverandører eller embedsmænd strengt forbudt.

  Det er ikke tilladt at modtage gaver eller andre gratis ydelser fra forretningspartnere, medmindre det er sædvane i det pågældende miljø og er af begrænset værdi eller har et forretningsmæssigt formål.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • I Tscherning er vi modstandere af enhver form for korruption eller bestikkelse, og har forpligtet os til at forebygge praktiseringen af dette. Fx har vi 2-trins-princippet på alle vores udgifter, således at der altid er to personer, som skal godkende regninger og aftaleindgåelser. Formålet med indsatsen er at konkurrere om opgaver på retfærdige vilkår og udelukkende på baggrund af de positive egenskaber i vores leverancer og ydelser.

  Uden hensyn til lokal kutyme er personlig honorering, returkommission eller bestikkelse mellem Tscherning og kunder, leverandører eller embedsmænd strengt forbudt.

  Det er ikke tilladt at modtage gaver eller andre gratis ydelser fra forretningspartnere, medmindre det er sædvane i det pågældende miljø og er af begrænset værdi eller har et forretningsmæssigt formål.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • RESULTATER I 2015

  • 0 registrerede tilfælde af korruption- eller bestikkelse i Tscherning.
  • Alle medarbejdere har gennemgået træning på Tscherning Akademiet i at undgå og håndtere korruptions- og bestikkelsessager. Medarbejderne har været på kursus i konkurrence-ret.