FN’s Global Compact – Virksomheders Samfundsansvar

FN’s Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. Det er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Global Compact gør det muligt for virksomheder over hele verden at tage aktivt del i løsningen af disse udfordringer.

FN’s Global Compact har to hovedmålsætninger:: 

  • Virksomheder opfordres til at støtte op om ti principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og til at implementere disse principper internt i deres praksis.
  • Virksomheder opfordres til at bidrage med frivillige initiativer til at fremme FN’s mål om bæredygtig udvikling.

Virksomheder kan bidrage med frivillige initiativer enten internt i deres organisation, i deres produkters værdikæde, eller gennem samarbejde med FN, den øvrige offentlige sektor eller frivillige organisationer.
Global Compact tilbyder virksomheder mulighed for udveksling af læring og erfaring med andre virksomheder. Mere end 8.700 virksomheder og organisationer er i dag tilsluttet Global Compact på globalt plan. I Danmark er 242 tilsluttet. Halvdelen af de deltagende virksomheder er små og mellemstore virksomheder. Som Global Compact virksomhed har man adgang til lokale virksomhedsnetværk i 95 lande.

Klik her for at få mere information om hvordan din virksomhed kan tilslutte sig og hvad det kræver at deltage.

For mere information se venligst Global Compacts globale hjemmeside, www.unglobalcompact.org, eller kontakt Sara Krüger Falk, Advisor, DI, sakf@di.dk, tlf. +45 3377 3717.

Du kan også kontakte Global Compact kontoret i N.Y. For en liste over kontaktpersoner i Global Compact kontoret klik her.

For inspiration til arbejdet med Global Compact i praksis kan du downloade publikationen ”Global Compact – små og mellemstore virksomheder på vej til global ansvarlighed” (2009)

(Last updated on 30 July 2013)